XV Seminarium Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego

Funkcjonowanie geoekosystemów Polski w warunkach zmian klimatu i różnokierunkowej antropopresji

Międzyzdroje 1-3 września 2004

Sprawozdanie /Robert Kolander/