KONTAKT

GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA

Departament Monitoringu Środowiska

Al. Jerozolimskie 92
00-807 Warszawa

mgr Barbara Albiniak: b.albiniak@gios.gov.pl
tel. 22 574 27 05
www.gios.gov.pl

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Centrum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego

ul. Krygowskiego 10
61-680 Poznań
Prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski, mgr Zuzanna Woźniewicz: centrumzmsp@amu.edu.pl
tel. 61 8296320