Informacja o dotychczasowej zrealizowanej pomocy finansowej udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Lp. Przedsięwzięcie/Zadanie Umowa nr Kwota Forma dotacji
1.

Doposażenie aparaturowe Stacji Bazowych Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w celu ujednolicenia sprzętu i standaryzację pomiarów (1999-2001)

579/99/Wn50/MN-APUR/D

 

859 800,00 zł dotacja
2. Doposażenie aparaturowe Stacji Bazowych Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w celu ujednolicenia sprzętu i standaryzację pomiarów (2009-2010) 640/2009/Wn-50/Mn-AP/D

 

2 314 000,00 zł dotacja

 

3. Zakup aparatury pomiarowej do monitoringu środowiska przyrodniczego dla Stacji Bazowych Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego (2013-2015) 980/2013/Wn-50/MNPO/D 2 047 219,00 zł dotacja