PUBLIKACJE

1992

1) Stacje terenowe monitoringu środowiska przyrodniczego w Polsce. A. Kostrzewski, A. Stach (red.). Centrum ZMŚP Poznań. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa, ss. 328.

1993

2) Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Monitoring geoekosystemów. A. Kostrzewski (red.). Centrum ZMŚP Poznań. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa, ss. 294, ISBN 83-85949-19-4.

3) Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego w Polsce. Wybrane problemy. A. Kostrzewski (red.). Centrum ZMŚP Poznań. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa, ss. 225, ISBN 83-85660-04-6.

1994

4) Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Stacja Bazowa Święty Krzyż. A. Kowalkowski (red.). Święty Krzyż. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa, ss. 96.

5) Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Stacja Bazowa Szymbark (Karpaty Fliszowe). L. Starkel, E. Gil (red.). Szymbark. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa, ss. 169, ISBN 83-85949-60-7.

6) Seminarium Szymbark ’94. Znaczenie badań i monitoringu środowiska dla rozwiązywania problemów ochrony Środowiska zlewni rzeki Ropy. E. Gil (red.) Szymbark, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Nowy Sącz , ss. 90, ISBN83-85949-96-8.

7) Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Stacja Bazowa Storkowo. A. Kostrzewski (red.). Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa, ss. 246, ISBN 83-85949-59-3.

1995

8) Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie i Monitoring Geoekosystemów. A. Kowalkowski (red.), Święty Krzyż, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa, ss. 190, ISBN 83-86676-22-1.

9) Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Stan geoekosystemów Polski w 1994 roku. A. Kostrzewski (red.),Centrum ZMŚP Poznań, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa, ss. 214, ISBN 83-86676-67-1.

10) Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Propozycje programowe A. Kostrzewski (red.),Centrum ZMŚP Poznań, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa, ss. 164, ISBN 83-86676-22-1.

11) Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Zasady organizacji, system pomiarowy, wybrane metody badań. A. Kostrzewski, M. Mazurek., A. Stach (red.) Centrum ZMŚP Poznań, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa, ss. 255, ISBN 83-86676-68-X.

1996

12) Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego – Stacja Bazowa Koniczynka. G. Wójcik, K. Marciniak (red.), Koniczynka, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa, ss. 272, ISBN 83-86676-88-4.

13) Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Monitoring Geoekosystemów Górskich. R. Soja, P. Prokop (red.) Szymbark, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa, ss. 224, ISBN 83-86676-86-8.

1997

14) Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Stacja Bazowa Puszcza Borecka. T. Śnieżek (red.) Puszcza Borecka, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa, ss. 168, ISBN 83-87166-83-9.

15) Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Materiały z VIII Sympozjum ZMŚP. Funkcjonowanie geoekosystemów na terenach pojeziernych. L. Krzysztofiak. M. Romański (red.) Wigry, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa, ss. 96, ISBN 83-906233-7-4.

16) Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Stacja Bazowa Wigry (Wigierski Park Narodowy). L. Krzysztofiak (red.) Wigry, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa, ss. 154, ISBN 83-87166-85-5.

1998

17) Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Stan geoekosystemów Polski w latach 1994-1997 A. Kostrzewski (red.),Centrum ZMŚP Poznań, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa, ss. 244, ISBN 83-7217-035-5.

18) Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie i tendencje rozwoju geoekosystemów Polski. IX Sympozjum ZMŚP. A. Kostrzewski (red.), Storkowo, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa, ss. 256, ISBN 83-7217-036-3.

1999

19) Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Stacja Bazowa „Pożary” w Kampinoskim Parku Narodowym. A. Andrzejewska (red.) Kampinos. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa, ss. 136, ISBN 83-7217-065-7.

2001

20) Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego w Polsce. Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów z uwzględnieniem zanieczyszczenia powietrza . M. Jóźwiak, A. Kowalkowski (red.) Św. Krzyż, Biblioteka Monitoringu Środowiska, ss. 404, ISBN 83-7217-134-3.

2003

21) Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk ekstremalnych. W. Bochenek, E. Gil (red.) Szymbark, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Szymbark, ss. 192, ISBN 83-7217196-3.

2004

22) Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów w warunkach narastającej antropopresji. M. Kejna, J. Uscka (red.) Koniczynka, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Koniczynka, ss. 437, ISBN 83-916579-8-1.

2005

23) Funkcjonowanie geoekosystemów Polski w warunkach zmian klimatu i różnokierunkowej antropopresji. A. Kostrzewski, R. Kolander (red.) Biała Góra, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Poznań, ss. 612, ISBN 83-89290-96-0.

2006

24) Stan, przemiany i funkcjonowanie geoekosystemów Polski w latach 1994-2004 na podstawie Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. A. Kostrzewski, R. Kruszyk Centrum ZMŚP, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa, ss. 294, ISBN 83-7217-292-7.

2006

25) Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów Polski w warunkach narastającej antropopresji. L. Krzysztofiak (red.), Wigry, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa, ss. 424, ISBN 978-83-7217-298-3.

2007

26) Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Program Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, a zadania ochrony obszarów Natura 2000. A. Kostrzewski, A. Andrzejewska (red.), Kampinos, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa, ss. 447, ISBN 978-83-7217-305-8.

2009

27) Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego w okresie przemian gospodarczych w Polsce. W. Bochenek, M. Kijowska (red.), Szymbark, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Szymbark, ss. 328, ISBN 978-83-7631-100-5.

2011

28) Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie geoekosystemów w warunkach zmian użytkowania terenu i narastającej antropopresji. A. Kostrzewski, M. Samołyk (red.), Biała Góra, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Biała Góra, ss. 187, ISBN 978-83932529-0-9.

2012

29) Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie geoekosystemów w różnych strefach krajobrazowych Polski. A. Kostrzewski, J. Szpikowski (red.), Storkowo, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Storkowo, ss. 222, ISBN 978-83-936530-0-3.

2013

30) Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Aspekty metodyczne, stan aktualny, perspektywy. XII Sympozjum ZMŚP. 20-lecie Stacji Bazowej Wigry. L. Krzysztofiak (red.), Wigierski Park Narodowy, Krzywe, ss. 100, ISBN 978-83-88344-97-8.

2016

31) Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie, tendencje rozwoju, zagrożenie i ochrona środowiska przyrodniczego Polski. A Kostrzewski, J. Szpikowski, M. Domańska (red.), Storkowo, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Storkowo, ss. 204, ISBN 978-83-936530-0-4.

2017

32) Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego Polski w warunkach globalnych zmian klimatu. M. Kejna, J. Uscka -Kowalkowska (red.), Toruń, UMK, ss. 314, ISBN 978-83-231-3826-6.

2018

33) Stan i przemiany środowiska przyrodniczego geoekosystemów Polski w latach 1994-2015 w oparciu o realizację programu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. A. Kostrzewski, M. Majewski (red.), Warszawa, ss.583, ISBN 978-83-63016-38-8.

34) Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Ocena funkcjonowania i kierunków zmian środowiska przyrodniczego Polski na podstawie wieloletnich badań stacjonarnych. W. Bochenek, M. Kijowska-Strugała (red.), Szymbark, ss.288, ISBN 978-83-7631-821-9.

2020

35) Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Aktualny stan i przemiany środowiska przyrodniczego geoekosystemów jako cecha wskaźnikowa zmian klimatu. A. Olszewski, A. Andrzejewska (red.), Izabelin, ss.224, ISBN 978-83-7986-325-9.

2021

36) Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Organizacja, system pomiarowy, metody badań. Wytyczne do realizacji. A. Kostrzewski, M. Majewski (red.), Warszawa, ss.377, ISBN 978-83-7986-358-7.

2022

37) Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego, Współczesne przemiany naturalne i antropogeniczne środowiska przyrodniczego zlewni rzecznych i jeziornych. A. Kostrzewski, J. Szpikowski, M. Majewski (red.), Storkowo, ss.251377, ISBN 978-83-7986-448-5.