ORGANIZACJA

ZLECENIODAWCA
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
<strong>WYKONAWCY</strong>

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Centrum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego:

Prof. zw. dr hab. Andrzej Kostrzewski (Dyrektor) – Koordynator merytoryczny (nadzór merytoryczny, zarządzanie bazą danych, opracowanie wyników i przygotowanie raportów):,

dr Mikołaj Majewski – (Sekretarz naukowy),

mgr Tomasz Szeląg, mgr Zuzanna Woźniewicz-Szcześniak – (Sekretarz administracyjny).

Stacje Bazowe ZMŚP

Stacja Bazowa Instytucja Kierownik
Wolin Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Prof. UAM dr hab. Jacek Tylkowski
Parsęta (dawna nazwa – Storkowo) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Prof. UAM dr hab. Józef Szpikowski
Puszcza Borecka Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie Dr inż. Anna Degórska
Wigry Wigierski Park Narodowy Mgr Aleksandra Mackiewicz
Pojezierze Chełmińskie (dawna nazwa – Koniczynka) Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Prof. UMK dr hab. Marek Kejna
Poznań-Morasko (dawna nazwa – Różany Strumień) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Prof. UAM dr hab. Maciej Major
Kampinos Kampinoski Park Narodowy Dr inż. Adam Olszewski
Łysogóry (dawna nazwa – Święty Krzyż) Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Prof. UJK dr hab. Rafał Kozłowski
Roztocze Roztoczański Park Narodowy Dr inż. Przemysław Stachyra
Pogórze Karpackie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Dr inż. Mariusz Klimek
Beskid Niski (dawna nazwa – Szymbark) Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN Prof. IGiPZ dr hab. Małgorzata Kijowska-Strugała
Karkonosze Karkonoski Park Narodowy Mgr Krzysztof Krakowski
<strong>SPECJALIŚCI ZMŚP</strong>

Prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski [Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu]: Koordynacja, koncepcja funkcjonowania i realizacja programu ZMŚP

Program Ekspert Instytucja
A1 – Meteorologia Prof. UMK dr hab. Marek Kejna Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
B1 – Zanieczyszczenie powietrza Dr inż. Anna Degórska Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
C1 – Chemizm opadów atmosferycznych Dr inż. Anna Degórska Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
C2 – Chemizm opadu podokapowego Dr inż. Anna Degórska Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
C3 – Chemizm spływu po pniach Dr inż. Anna Degórska Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
D1 – Metale ciężkie i siarka w porostach Dr hab. Małgorzata Jóźwiak Europejski Instytut Kształcenia Podyplomowego – EIPOS, Kielce
D2 – Metale ciężkie i siarka w mchach Dr hab. Małgorzata Jóźwiak Europejski Instytut Kształcenia Podyplomowego – EIPOS, Kielce
E1 – Gleby Dr inż. Katarzyna Wiatrowska Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
F1 – Chemizm roztworów glebowych Dr inż. Katarzyna Wiatrowska Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
F2 – Wody podziemne Prof. dr hab. inż. Marek Marciniak Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
G2 – Opad organiczny Prof. dr hab. Marek Jóźwiak Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
H1 – Wody powierzchniowe – rzeki Dr Maciej Lenartowicz Uniwersytet Warszawski
H2 – Wody powierzchniowe – jeziora Dr Maciej Lenartowicz Uniwersytet Warszawski
J2 – Struktura i dynamika szaty roślinnej (powierzchnie stałe) Prof. UAM dr hab. Julian Chmiel Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
J3 – Gatunki inwazyjne obcego pochodzenia – rośliny Dr Lech Krzysztofiak Wigierski Park Narodowy
K1 – Uszkodzenia drzew i drzewostanów Dr Grzegorz Zajączkowski Instytut Badawczy Leśnictwa
I1 – Hydrobiologia rzek – makrofity i ocena hydromorfologiczna koryta rzecznego Prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Zmiany pokrycia terenu i użytkowanie ziemi Prof. dr hab. Zbigniew Zwoliński Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Świadczenia usług geoekosystemów Dr Piotr Lupa Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Modelowanie zmian bilansu wodnego i biogeochemicznego dla zlewni reprezentatywnych ZMŚP Prof. IGiPZ PAN dr hab. Witold Bochenek Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Analiza i ocena ekologiczna stanu i funkcjonowania geoekosystemów Prof. dr hab. Janina Borysiak Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Międzylaboratoryjne porównanie metod oznaczania składników chemicznych w próbkach wodnych Dr inż. Anna Degórska Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
Statystyka w raportach ZMŚP Dr  hab. Anna Dmowska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Baza danych ZMŚP Dr Robert Kruszyk Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Metrologia systemów pomiarowych Prof. dr hab. inż. Marek Marciniak Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
<strong>WSPÓŁPRACA KRAJOWA</strong>

Regionalne Wydziały Monitoringu Środowiska GIOŚ

Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska

<strong>WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA</strong>

Integrated Monitoring (International Co-operative Programme on Integrated Monitoring on Air Pollution Effects = ICP/IM), Finlandia