Informacja o dotychczasowej zrealizowanej pomocy finansowej udzielonej przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

 

 

Lp. Przedsięwzięcie/Zadanie Umowa nr
1 Realizacja programu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego – nadzór merytoryczny oraz prowadzenie pomiarów w 2002 roku 7/2002/F Finansowana ze środków NFOŚiGW na podstawie umowy dotacji nr 673/2001/Wn-50/MN-PO-BD/D
2 Realizacja programu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego – nadzór merytoryczny oraz prowadzenie pomiarów w 2003 roku 3/2003/F, Finansowana ze środków NFOŚiGW na podstawie umowy dotacji nr 373/2001/Wn-50/MN-PO-BD/D
3 Realizacja programu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego – nadzór merytoryczny oraz prowadzenie pomiarów w latach 2004-2005 31/2004/F Finansowana ze środków NFOŚiGW na podstawie umowy dotacji nr 411/2004/Wn-50/MN-PO-BD/D
4 Realizacja programu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego – nadzór merytoryczny oraz prowadzenie pomiarów w latach 2006-2008 51/2006/F Finansowana ze środków NFOŚiGW na podstawie umowy dotacji nr 525/2006/Wn-50/MN-PO-BD/D
5 Realizacja programu ZMŚP – nadzór merytoryczny oraz prowadzenie pomiarów w latach 2009-2011 48/2009/F Finansowana ze środków NFOŚiGW na podstawie umowy dotacji nr 442/2009/Wn-50/MN-PO-BD/D
6 Realizacja programu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego – nadzór merytoryczny oraz prowadzenie pomiarów w latach 2012-2014 25/2013/F Finansowana ze środków NFOŚiGW na podstawie umowy dotacji nr 259/2012/Wn07/MN-PO-BD/D
7 Realizacja programu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego – nadzór merytoryczny oraz prowadzenie badań w latach 2015-2017 18/2015/F Finansowana ze środków NFOŚiGW na podstawie umowy dotacji nr 889/2014/WN-50/MN-PO/D
8 Realizacja programu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego – nadzór merytoryczny oraz prowadzenie pomiarów w latach 2018-2020 19/2018/F Finansowana ze środków NFOŚiGW na podstawie umowy dotacji nr 10/2018/Wn50/MN-po/D
9 Realizacja programu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego (ZMŚP) – nadzór merytoryczny oraz przeprowadzenie badań w roku 2021 DM/13/2020/F Finansowana ze środków NFOŚiGW na podstawie umowy dotacji nr 50/2019/Wn50/MN-PO/D
10 Realizacja programu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego (ZMŚP) – nadzór merytoryczny oraz przeprowadzenie badań w roku 2022 GIOŚ/ZP/179/2022/DMŚ/NFOŚ Finansowana ze środków NFOŚiGW na podstawie umowy dotacji nr 50/2019/Wn50/MN-PO/D