GLEBY DRZEWOSTANY BIEGACZOWATE UŻYTKOWANIE TERENU I GIS

ORGANIZATORZY:

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Instytut Badań Czwartorzędu i Geoekologii UAM
Stacja Geoekologiczna w Storkowie
Komitet Naukowy „Człowiek i Środowisko” przy Prezydium PAN

KOMITET ORGANIZACYJNY:

Przewodniczący: Dr Józef Szpikowski
Członkowie: mgr Monika Jesionowska, mgr Grażyna M. Michalska, mgr Jacek Tylkowski

 

Ogólnopolska Szkoła
Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego

18 – 23 sierpnia 2002
Storkowo

 


Tematyka Szkoły ZMŚP dotyczyła:

   • programu gleby (E1) – prowadzonego przez prof. dr hab. J.Marcinka i dr hab. inż. J.Komisarek
   • programu oceny zdrowotności drzewostanów (K1) – prowadzonego przez mgr J.Wawrzoniaka
   • wykorzystania biegaczowatych w monitoringu środowiska przyrodniczego – prowadzonego przez dr S.Huruka
   • użytkowania terenu – prowadzonego przez dr Z.Zwolińskiego i mgr S.Królewicza