30. Sympozjum ZMŚP Szczecinek-Storkowo

Współczesne przemiany naturalne i antropogeniczne środowiska przyrodniczego zlewni rzecznych i jeziornych